October 2012


MILAN MIKULÁŠTÍK - GENDERBUNKER / Galerie Bunker Nitra

20. october 2012 at 15:34 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist


GENDERBUNKER

Autor: Milan Mikuláštík (CZ)
Kurátorka: Lenka Kukurová
Vernisáž výstavy: štvrtok, 25. októbra 2012 o 17:30
Výstava potrvá do 9. decembra 2012
Miesto konania výstavy: Bunker - Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 01 Nitra

Výstava Genderbunker umelca Milana Mikuláštíka sa zaoberá témou feminizmu a s ním spojenou otázkou mýtu krásy a reprezentáciou žien v histórii. Výstava reaguje na stále živú a často skreslenú diskusiu, ktorá súvisí s vnímaním pojmu feminizmus. Autor sa k feministickému postoju otvorene hlási, nechápe ho ako ženskú, ale ako celospoločenskú a občiansku záležitosť.
Milan Mikuláštík vytvoril v priestoroch podzemného bunkra zbrojnicu, ktorá je inšpirovaná skutočnými historickými expozíciami. Namiesto zbraní sú však na stenách efektne nainštalované predmety spájané s "dejinnou úlohou" žien - kuchynské náčinie. Inštalácia prehodnocuje mužský heroizmus vnímaný ako sled vojenských úspechov. Výstava útočných kuchynských zbraní je rovnako absurdná ako výstavy adorujúce vojenské predmety. Prezentovanie histórie ako prehliadky kuchynského riadu je však omnoho menej nebezpečné.
V diele "Posledná večera" sa autor zaoberá témou anorexie. Súbor osobných váh umiestnených v schéme výhradne mužského biblického námetu odkazuje k posadnutosti dokonalým vzhľadom, ktorý sa stáva novodobým náboženstvom kapitalistickej spoločnosti. Zatiaľ čo historicky boli príčinou nerovnosti pohlaví z veľkej časti náboženské dogmy, v súčasnosti je iluzórna rovnosť demonštrovaná diktátom mýtu krásy, ktorému sa podriaďujú ženy i muži. Aj na príklade osobnej detskej skúsenosti autora s poruchou príjmu potravy je zrejmé, že feministické otázky nie je možné vymedziť ako výhradne ženskú agendu.
U širokej verejnosti je feminizmus aj po vyše dvadsiatich rokoch objavenia sa tohto pojmu u nás často stále mylne vnímaný ako "boj medzi pohlaviami" alebo "extrémna poloha ženskej emancipácie".
V skutočnosti ide o kritický postoj presadzujúci rovnaké práva oboch pohlaví, ktorý je tiež zameraný proti predsudkom diktujúcim ako by sa mal prejavovať "správny" muž alebo "skutočná" žena. Výstava si kladie za cieľ prispieť k realite, keď nebude nutné sa za feministické názory hanbiť, alebo sa voči feminizmu vymedzovať, či už v umení alebo v občianskom živote.
Lenka Kukurová

Milan Mikuláštík (1975) je český umelec, člen umeleckej skupiny Guma Guar, ktorá vo svojej tvorbe reaguje na aktuálne spoločenské a politické témy. Skupina Guma Guar a Milan Mikuláštík svojimi umeleckými realizáciami (zameranými na kritiku korupcie alebo nedemokratických vládnych praktík) vzbudili pozornosť širokej verejnosti aj politickej reprezentácie. Okrem vlastnej umeleckej tvorby sa autor venuje aj kurátorovaniu výstav.