May 2013

MILAN MIKULÁŠTÍK - BLIND SPOT / am180

2. may 2013 at 15:20 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist

galerie am180 uvádí / am180 gallery presents

MILAN MIKULÁŠTÍK - BLIND SPOT

samostatná výstava v galerii am180 / one man show at am180 gallery

vernisáž v pátek 10. 5. 2013 v 18:00 / opening at friday 10th of may at 6
výstava potrvá do 24. 5. 2013 / exhibition runs till 24th of may

am180
bělehradská 45, praha
http://am180.org/