PER VIDEO / Galerie NTK

3. october 2013 at 17:08 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator

"per video" (vidět, přehlížet, zrakem pronikat)

Výstava "per video" není přehlídkou videoartu, jak by se mohlo zdát podle názvu, nýbrž partikulární sondou do historie i současnosti lidského oka, přehlídkou obrazů, objektů, fotografií a knih. Ústředním tématem expozice "per video" je vizuální percepce skutečnosti a její vztah k poznání, s přihlédnutím k nezastupitelné roli vědy a techniky v tomto složitém vztahu. Výstava představuje vedle děl současných českých umělců také vzácné knihy z historického fondu NTK, či historické vědecko-technické přístroje ze sbírek dalších odborných institucí. Součástí expozice je například legendární čočkostroj profesora Otto Wichterleho vytvořený počátkem šedesátých let 20. století tímto světoznámým českým vědcem z dětské stavebnice Merkur, nebo renesanční vydání knihy Opticæ Thesavrvs středověkého arabského vědce Alhazena. Národní technické muzeum pro výstavu zapůjčilo historické předměty z devatenáctého století, které stály u zrodu filmu. Profesorka Adéla Matasová prezentuje rozměrnou kinetickou instalaci, která reflektuje okolní prostředí. Václav Krůček se po léta zabývá monochromní malbou. Specifikem jeho obrazů-objektů je využití odrazu světla od povrchu předmětu. Pavel Kopřiva pracuje ve spoluúpráci se špičkovými vědeckými laboratořemi a vytváří mikroskopické obrazové kompozice, které jsou viditelné pouze pod mikroskopem. Josef Daněk od osmdesátých let vytváří vlastní velmo komplikovanou quasi-vědeckou teorii lidského poznání.

Exhibition "per video" is not a festival of contemporary videoart, as the name could suggest, but a particular probe of history and present of human eye, exhibition of paintings, objects, photographs and books. Modality of the visual perception in affecting human cognition, with regard to the role of science and technics in that complicated relation is the key topic of the show. The exhibition introduce contemporary art together with books from the historic fund of National Library of Technology or historical scientific machines. Legendary contact lenses machine by prof. Otto Wichterle will be part of the show as well as rennaisance impression - Opticæ Thesavrvs - book of famous medieval scientist called Alhazen.

14. 9. 2013 od 19:00 vernisáž
15. 9.-19. 10. 2013

v rámci vernisáže vystoupil Josef Daněk s performancí Otáčení oka, Ježíš táhne na Berlín, Zuby nehty a DJ Miki-discjockey
performance of Josef Daněk Eye revolving, concerts - Ježíš táhne na Berlín, Zuby nehty and DJ Miki-discjockey

vystavuj / exhibiting:
Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Hajtham zvaný Alhazen
Hynek Alt a Aleksandra Vajd
Karl Kurt Bosse
Josef Daněk a Blahoslav Rozbořil
Pavel Kopřiva
Václav Krůček
Adéla Matasová
Daniel Pitín
Otto Wichterle
Johan Zahn
Stanislav Zámečník
a další...

kurátor výstavy / curator:
Milan Mikuláštík

spolupráce na výstavě / cooperation: Klára Žaludová, Jana Vašková
partneři / partners: Ústav makromolekulární chemie AV, Národní technické muzeum
zvláštní poděkování / special thanks to: ing. Jiří Michálek (UMCH AV), Ivo Sedláček

Galerie NTK
Technická 6, Praha 6 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama