February 2014

JEDNA Z MOŽNOSTÍ / Galerie NTK

24. february 2014 at 12:37 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator
Skupinová výstava současné malby
Group exhibition of contemporary painting

Jedna z možností / One of the possibilities

Vystavují / Exhibiting:
David Adamec, Ondřej Boušek, Nikola Brabcová, Michal Drozen, Jakub Hošek, Jana Kochánková, Pavel Šmíd, Klára Vystrčilová, Ivan Vosecký, Jan Vytiska

Kurátor / Curator:
Milan Mikuláštík

Vernisáž výstavy / Opening 25. 2. 2014, 18.00
Doba trvání výstavy / Exhibition run: 26. 2. - 19. 3. 2014
Vstup zdarma / Free entry

Galerie NTK, Technická 6, Praha 6

Skupinová výstava "Jedna z možností" především představuje deset výrazných osobností české výtvarné scény napříč generacemi, deset silných individualit, deset velmi subjektivně založených uměleckých programů odehrávajících se převážně v médiu malby a kresby. Paralelně je však také pokusem o kritickou reflexi provozních mechanismů "operačního systému umění" - prostřednictvím dekonstrukce samotné instituce výstavy uměleckých děl jako časo-prostorově ohraničeného "dokonalého" produktu. Během tří týdnů trvání přehlídky se bude expozice neustále proměňovat prostřednictvím adice, subtrakce, či remixu již vystavených děl, diváci tak při opakované návštěvě uvidí stejnou, ale současně odlišnou výstavu. Přehlídka "Jedna z možností" zůstane do posledního dne neukončeným otevřeným amorfním tvarem.

The group exhibition, "One of the possibilities," is showing ten strong personalities of Czech painting for the first time together, representing different generations at the same time. The exhibition will provide critical reflections on the operational mechanism of the art "machine" by deconstructing the current manner in which art is exhibited. During its three-week course, the exhibition will transform; the constellation of exhibited paintings will change using methods of addition, subtraction, or remixing of already-exhibited art works. It will be the same, but also different. "One of the possibilities" keeps itself open, unfolding right up until the last day of the show.

Pohled do výstavy Jedna z možností během úpravy instalace


Pozvánka na výstavu s obrazem Pavla Šmída / Invitation card with Pavel Šmíd's painting


Obraz Davida Adamce / work of David Adamec