PTOLEMAIOVY DĚTI / Galerie NTK

30. april 2014 at 20:46 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator


Galerie NTK uvádí / Gallery NTK presents:

Ptolemaiovy děti / Ptolemy's children
kartografie a současné umění / cartography and contemporary art

Jana Kasalová, Conrad Eric Armstrong,
Vladimír Havlík, Gabriela Nováková,
Jan Pfeiffer, Lukáš Machalický, Jaro Varga,
Lucio Fuentes, Jakub Geltner,
Stanislav Zámečník, Vladimír Turner,
Milan Salák, Karel Čermín, Ondřej Mladý
a další / etc.

kurátor výstavy / curator:
Milan Mikuláštík

spolupráce na výstavě / cooperation:
Matěj Smrkovský, Michal Panoch, Klára Žaludová
poděkování / thanks:
Jana Vašková, Kateřina Kamrádková, Michaela Mildorfová, Jakub Řihák, Jana Kapelová, Alberto Di Stefano
vernisáž v úterý 13. 5. 2014 / opening Tuesday 13th of May 2014 at 6PM
výstava otevřena do / exhibition open till: 14. 6. 2014
vstup volný / free entry
Galerie NTK, Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6-Dejvice, www.techlib.cz
otevřeno / open: po-pá / mo-fr 10-18, so / sat 10-16, vstup volný / free entry
Výstava vznikla jako ohlédnutí za projektem EOD (E-Books od Demand)
Exhibition was prepared as a hindsight to the project EOD (E-Books od Demand).....

Klaudios Ptolemaios byl řecký matematik, astronom, astrolog a především geograf, který žil přibližně v letech 85 až 165 n. l. v egyptské Alexandrii. Ačkoliv se nedochovaly žádné z originálů Ptolemaiových map, stalo se jeho zobrazení světa doslova biblí středověkých a raně novověkých kartografů. Ptolemaios položil základy moderní geografie a kartografie, tvůrci současných map jsou tedy v metaforickém smyslu jeho dětmi. Kartografie je specifickou disciplínou spojující v sobě aspekty vědecké (matematika, geometrie, sociologie, atd.) a umělecké (vizuální ztvárnění mapy), jako téma exhibice v Galerii NTK, která se na propojování a konfrontování těchto "dvou světů" zaměřuje, se tedy zdá být ideální. Výstava Ptolemaiovy děti předkládá divákovi letmý pohled do problematiky zobrazení světa, kterým se lidstvo zabývá od začátků civilizace. Mimochodem, právě české země se mohou "pochlubit" kartografickým prvenstvím - patrně nejstarší dnes známé kartografické zobrazení bylo nalezeno v roce 1962 v moravské vesnici Pavlov poblíž Dolních Věstonic. Plán okolní pavlovské krajiny byl naším předkem vyryt před 24 tisíci lety do mamutího klu. Ostatky mamuta ovšem v Galerii NTK nenajdete. Na výstavě v Národní technické knihovně se namísto toho vedle sebe potkávají historické mapy zapůjčené z Historického fondu NTK, ze soukromé sbírky Martina Fryče, případně z osobní sbírky kurátora výstavy a umělecká díla současných tvůrců, jimž svět map učaroval a kartografie a zobrazení geografických elementů se stalo tématem jejich uměleckých experimentů - často na mnoho let. Využívaje toho, že umělecký aspekt je kartografii vlastní ze své podstaty, staví koncepce vstupní místnosti expozice vědomě na rozrušování jasných hranic mezi mapami - uměleckými díly a mapami - historickými kartografickými objekty. Po boku konceptuálně vyčištěných pláten Jany Kasalové, která z plánů evropských metropolí vymazává vizuální popis terénu (tvar ulic, náměstí, parků, objekty domů) a zanechává pouze textové informace, jsou tak vystaveny historické mapy týchž lokalit (Paříž, Berlín, Vídeň, Mnichov, Praha). Faksimile monumentálního mapového souboru Povodí Labe, onen dvacetimetrový had linoucí se po podlaze galerie, není uměleckou instalací, nýbrž prezentací vzácného exponátu ze sbírek knihovny. Ubrusy Milana Saláka zase stojí kdesi na půl cesty mezi prostorovou instalací a designovým výrobkem. Vedlejší místnost galerie poukazuje na velmi důležitý - mocenský - aspekt kartografie. Mapy byly od samého počátku nejen nástrojem poznání a popisu světa, ale také prostředkem k jeho ovládnutí, ovšem v tuhém konkurenčním boji. Dvě videoperformance - vytyčování prostoru pomocí kolíků od Vladimíra Turnera (téma gentrifikace) a quasi-avantgardní gesto přestříkání mapy na bílý "monochrom" Lukáše Machalického - jsou konfrontovány s plánem francouzsko-rakouské bitvy z konce 18. století, mapou Kyjevské oblasti ze století 19. (obě z Historického fondu NTK), či mapami a atlasy ze sbírky geografa Martina Fryče, které se vztahují k evropským mocenským, resp. válečným konfliktům 20. století (mimo jiné mapa národnostního složení předválečného Československa s Podkarpatskou Rusí, či mapa Slovenského štátu, na níž jsou Košice součástí Maďarska, kolekce Říšských autoatlasů, atd.). V patře galerie se výstavní koncepce více rozvolňuje a tematika kartografie v umění je představena v nejrůznějších podobách - od konceptuálních politicko-kriticky laděných koláží-anekdot Vladimíra Havlíka, tolik typických pro období přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy vznikly. Přes konceptuálně-malířskou meditaci nad krajinomalbou autora Milana Saláka. Až po expresivní pojetí amerického umělce Conrada Armstronga, sci-fi příspěvek Mexičana Lucia Fuentese, nebo lyrickou polohu profesorky Fakulty Architektury ČVUT Gabriely Novákové. Monumentální instalace vztahující se volněji k tématu výstavy pak představují Jan Pfeiffer a Jakub Geltner. Najdeme zde aktivisticky zaměřené projekty Vladimíra Turnera (kartografie versus reklama) a Ondřeje Mladého (úroveň systému pražských cyklostezek). Slovenský umělec Jaro Varga přispěl "sociologickým" výzkumem - požádal stovku svých spoluobčanů, aby mu zpaměti nakreslili tvar Slovenské republiky. Poměrně velký prostor je věnován prezentaci pozůstalosti po plukovníku Karlu Čermínovi, významné postavě české vojenské kartografické polygrafie. Pozůstalost díky prezentaci zkušebních nátisků, filmů, vzorníků umožňuje návštěvníkům nahlédnout do kuchyně kartografa, současně z prezentace prosvítá tísnivý osobní příběh Karla Čermína a jeho bratra - mediálně známých hrdinů protifašistického odboje.

Milan Mikuláštík

Jana KasalováConrad Armstrong

Vladimír Turner

Vladimír Turner

Jana Kasalová


Jakub Geltner

Milan Salák

Milan Salák

Stanislav ZámečníkVladimír Havlík

Ondřej Mladý - Pražské cyklostezky, 2014


 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama