August 2014

Milan Mikuláštík - Corrupted Bus Stop (2014)

14. august 2014 at 17:36 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist
MILAN MIKULÁŠTÍK
CORRUPTED BUS STOP
2014

Instalace Corrupted Bus Stop vznikla na výzvu kurátora Omara Mirzy pro výstavu STOPs, která je pilotním projektem nové bratislavské Kunsthalle. Pro svou instalaci jsem se rozhodl uvažovat o samotné tramvajové zastávce jako o specifickém médiu. V kapitalistické společnosti je velmi časté, že vybavení městské hromadné dopravy současně (ironicky se mi chce poznamenat, že možná dokonce "především") slouží jako reklamní nosič a právě tento fakt se stává tématem mé instalace. Nevyužívám tedy zastávku jako prostředek, nýbrž se sama zastávka stává uměleckým objektem, takříkajíc ready-madem (i když částečně upraveným).V praxi je zastávka v maximální možné míře pokryta vizuálně "rozpadlými", tedy nesrozumitelnými, nekomunikujícími, nesmyslnými reklamami. Digitální úprava skutečných reklamních sdělení, která v minulosti "zdobila" slovenský veřejný prostor, může být vnímána jako skeptický komentář k všudypřítomnému vizuálnímu smogu, který v posledních desetiletích zcela zaneřádil naše životní prostředí (je to prvek společný zejména postkomunistickým zemím a divokému bezohlednému kapitalismu, který v nich zavládl). Veřejný prostor byl privatizován a stal se rukojmím zištných zájmů oligarchů a politiků s oligarchií spojených. Vtipnou shodou okolností se pro efekt, který jsem použil pro úpravu skutečných reklamních kampaní v angličtině používá vedle označení "glitch" také termín "CORRUPTED IMAGE" (ve volném překladu "zkorumpovaný obrázek"). V podstatě jde o počítačovou chybu, při které je z řetězce jpeg obrázku vypuštěna část informací a ta způsobí chybné zobrazení v grafickém programu. Tyto chyby mají přitom až nečekaně efektní vizuální kvality. Fotografie, nebo grafický prvek se tím rozpadne do abstraktní barevné dlaždicové struktury či šumu. Jako zdrojový materiál jsem použil slovenské reklamní kampaně z posledních let, se zvláštním zřetelem ke kampaním politickým.

foto: Omar Mirza