December 2015

ZTRACENÁ FORMA / Galerie NTK

6. december 2015 at 23:52 | Milan Mikuáštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator

Galerie NTK zve na výstavu / Gallery NTK invites to the exhibition

ZTRACENÁ FORMA / LOST FORM
Sochařství vs. tradice / Sculpture vs. tradition

Vystavují / Exhibiting
PATRIK ČABLA, TOMÁŠ HLAVINA, ANNA HULAČOVÁ, MATOUŠ LIPUS, VENDULA RADOSTOVÁ

Kurátor / Curator:
Milan Mikuláštík


Výstava pěti výrazných sochařských osobností doplněná knihou renesančního umělce, architekta a myslitele Leona Battisty Albertiho z historického fondu NTK. Jak se sochaři mladší (Čabla, Hulačová, Lipus, Radostová) a střední (Hlavina) generace vyrovnávají s uměleckým odkazem minulých dob? Může být i dnes aktuální vztahovat se ke klasicistnímu kánonu? Existuje cosi jako trvalá nadčasová krása? / Exhibition of five distinctive sculpture personalities accompanied by book by renaissance artist, architect and thinker Leon Battista Alberti from historical collection of NTK. How sculptors of two genarations reflect the cultural heritage of previous times? Could it be actual to relate to classicist canon? Is there something like universal timeless beauty?

Vernisáž / Opening: 14. 12. 2015, 18:00
Trvání výstavy / Exhibition run: 15. 12. 2015 - 27. 1. 2016
Otevřeno / Open: po-pá / mo-fr 10-18, so / sa 10-16
Vstup zdarma / Free entry

Galerie NTK
Technická 6, Praha 6


Matouš Lipus - Dřevorubci / Lumberjacks, dřevo, polyurethan, polychromie / wood, polyurethan, polychromy, 2013


Vendula Radostová - Čtenářka / Reader, video, 2015


Patrik Čabla, Čtyři živly / Four elements, 2015


Leon Battista Alberti, L' architettura (vydání z roku 1565)

Pět současných pražských umělců vs. italský renesanční velikán.
Členění:a) sloup, pilíř
b) figura, hlava
c) váza, kanopa
Jak se dnes vztahovat ke klasickému kánonu?
Existuje trvalá nadčasová krása?
Napříč Časem, napříč časem.
Je antika cool?
Dobyvatelé ztracené formy.
Co bylo ztraceno, bude zase nalezeno.
Koloběh soch v přírodě.

Výstava Ztracená forma představuje čtyři reprezentanty mladší umělecké generace (Lipus, Čabla, Hulačová, Radostová) a jednoho zástupce generace střední (Hlavina). Tato pětice současných tvůrců je na výstavě konfrontována s knihou praotce italské renesance, klíčovým dobovým textem o architektuře a důležitým zdrojem renesančního kánonu. Ambicí výstavy je meditace nad možnostmi návratu ke klasickým uměleckým formám v době, kdy se důležitým principem tvorby stalo distancované sledování módních trendů.
Expozice je rozčleněna do tří tematických celků. V přízemí galerie jsou koncentrována díla, která svým vertikálním tvarem evokují architektonický prvek - sloup, respektive pilíř, či jej přímo citují. Zde najdeme kolekci jedenácti prací Tomáše Hlaviny z posledních patnácti let, variaci na "brancusiovský" nekonečný sloup Patrika Čably, dvojici dřevorubců symbolicky podřezávající toskánský sloup od Matouše Lipuse a zmíněnou knihu Leona Battisty Albertiho L' architettura (1565) doplněnou slideshow s výběrem digitalizovaných stránek tohoto vzácného svazku. Na ochozu zvýšeného patra galerie je vystavena skupina děl reprezentujících figuru, v případě Matouše Lipuse lidskou postavu, výběr prací Anny Hulačové je zaměřen na portrét. Skulptury oscilují mezi přímou citací významného díla minulosti (Michelangelův David, Romulus a Remus)
a volnou variací na historické slohy. Třetí sekce výstavy zahrnuje skupinu objektů Patrika Čably, jejichž společným jmenovatelem je váza, kanopa (starověká pohřební nádoba). Místnost symbolicky uzavírá videoinstalace Venduly Radostové představující "apokalyptický" zánik keramických soch, který v sobě nicméně obsahuje potenciál nového zrození.

Tomáš Hlavina
Narozen 1966 v Děčíně. Začal studovat na Akademii výtvarných umění ještě před politickými změnami - v letech 1986 až 1989 navštěvoval Ateliér restaurování. Od roku 1989 do roku 1992 studoval v Ateliéru intermédií Prof. Milana Knížáka. V současné době na AVU dokončuje své doktorské studium. Hlavina se od roku 1990 účastnil mnoha skupinových výstav v Čechách i zahraničí -
mj. v Ludwig Foru v Cáchách, Muzeu moderního umění ve Vídni, ve Nadaci Joana Miró v Barceloně, Muzeu moderního umění v Saint-Etienne, objevil se také na druhém ročníku Prague Biennale nebo důležitých výstavách manželů Ševčíkových Zkušební provoz a Snížený rozpočet v Mánesu a Ostrovy odporu v Národní galerii. Od roku 1993 měl 25 samostatných výstav - v pražských galeriích
MXM, Jelení, Galerii etc., či Galerii 1. patro, v Domě umění v Českých Budějovicích, Galerii
Na Bidýlku v Brně, Galerii Die Aktualität des Schönen v Liberci nebo Galerii Ad Astra v Kuřimi. Hlavina patřil v devadesátých letech k nejvýraznějším postavám generace a to i díky své přísně vymezené formální stránce, pohybující se na pomezí sochy a instalace, respektive nalezeného objektu. Důležitým inspiračním zdrojem autora je vedle dadaistického ready-madu středověké
a raně novověké umění. Hermetická uzavřenost myšlenkového systému obklopujícího Hlavinovy výtvory umožňuje vícevrstevnaté způsoby interpretace nevyhýbající se humoru, poetické metafoře, mohou odkazovat do světa nábytkového designu ale také k racionalistickým schématům.

Patrik Čabla
Narozen 1977 ve Zlíně. Od roku 2004 do roku 2010 studoval v Ateliéru monumentální (později intermediální) tvorby pražské AVU, nejprve u profesora Aleše Veselého a poté u Jiřího Příhody. Samostatně vystavoval například v pražských galeriích Jelení, Entrance, nebo v ostravské Galerii Jáma. Zúčastnil se řady skupinových výstav, například Forma následuje Risk v bratislavské Národní galerii, přehlídky Velocypedia v pražské Národní technické knihovně nebo výstavy Současný český kubismus na Staroměstské radnici. Čabla se na výstavě Ztracená forma představuje kolekcí soch, jejichž morfologie vychází z objektů užitého umění - váz u kterých si pohrává
s estetikou levných materiálů v kontrastu ke klasicizující mmorfolii.

Anna Hulačová
Narozena v roce 1984 v Sušici. Absolvovala na Akademii výtvarných umění v Ateliéru intermediální tvorby Jiřího Příhody v roce 2012, během svých studií ale prošla ateliéry celé řady významných evropských umělců - Zbigniewa Libery, Magdaleny Jetelové, Althey Thauberger, nebo Floriana Reithera. Anna Hulačová samostatně vystavovala v pražských galeriích Pavilon, Jelení, v Galerii 35m2 nebo v Altánu Klamovka. Účastnila se skupinových výstav v pražské Národní galerii, Galerii Jaroslava Fragnera, či Meet Factory. Anna Hulačová vystavuje v Galerii NTK kolekci sochařských portrétů, které odkazují k nejrůznějším uměleckým stylům historie umění, počínaje předhistorickým "primitivním" uměním, přes antiku, renesanční sloh až po baroko. Společným jmenovatelem zůstává nevšední citlivost k materiálu nepostrádající jistou ironii, když například autorka vytváří své archetypálně působící sochy pomocí tvořítka na dorty. Důležitým aspektem mnohých realizací Anny Hulačové je spojení média fotografie a klasické sochy do iritující hybridní formy.

Matouš Lipus
Narozen v roce 1987 v Olomouci. Je čerstvým absolventem Sochařského ateliéru Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kde studoval nejprve u profesora Kurta Gebauera a poté u Dominika Langa.
V současné době probíhá jeho samostatná výstava v Galerii Mladých v Brně. V minulosti se představil například v Galerii Jelení, v Meet Factory nebo v olomoucké Galerii Caesar. V parku na pražském Vítkově byla nedávno odkryta jeho monumentální socha. Také kořeny Lipusova sochařství můžeme hledat hluboko v minulosti, zejména v odkazech na renesanční a barokní figurální plastiku. Autor však klasická témata ironizuje, někdy prostřednictvím groteskní aktualizace motivu (Bruncvík s kšiltovkou a v kraťasech), častěji však především použitím nepatřičného materiálu (polyuretan, acrystal).

Vendula Radostová
Narozena v roce 1992. Studuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Ateliéru keramiky Maxima Velčovského. Za videoinstalaci, která je nyní prezentována v Galerii NTK, získala v loňském roce cenu rektora školy. Tato video-trilogie (vzniklá bez jakékoliv následné trikové postprodukce) zobrazuje poměrně banální způsob, kterým se nevypálená keramika proměňuje nazpět
v použitelný materiál. Současně ji lze číst jako působivou metaforu zániku, který v sobě nicméně obsahuje potenciál opětovného zrození.

Leon Battista Alberti
Narozen 1404, zemřel 1472. Klíčová postava rané italské renesance, malíř, sochař, architekt, spisovatel, teoretik umění, matematik. K jeho nejslavnějším architektonickým realizacím patří florentská bazilika Santa Maria Novella (1457) nebo kostely San Sebastiano a Sant Andrea v Mantově (1459). Zejména Santa Maria Novella byla po léta jednou z kanonických renesančních staveb, byla inspirací pro tvorbu dalších architektů a umělců. Zdrojem inspirace pro generace umělců byla také umělcova tvorba literární. Alberti vydal během svého života významné teoretické spisy o malířství a zejména o sochařství a architektuře, v nichž aktualizoval a rozvinul dědictví antiky, aby se stal jedním ze zakladatelů renesančního slohu a zdrojem nové tradice. Vystavená kniha L' architettura (vydání z roku 1565) pochází ze sbírky Historického fondu Národní technické knihovny.