February 2016

MILAN MIKULÁŠTÍK - MAKAPANSGAT / Galerie NF

24. february 2016 at 23:09 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist

Milan Mikuláštík - Makapansgat


18. 2. - 18. 3. 2016

Galerie NF
Ústí nad Labem
THE FIRST PORTRAIT

THE FIRST READY-MADE, 3,000,000 YEARS BEFORE DUCHAMP

THE FIRST EMOTICON

The Makapansgat pebble, aka "the pebble of many faces", is jasperite cobble of 6 cm measure with natural chipping on one side that make it look like a stylisation of a human face. The pebble is interesting in that it was found together with the bones of Australopithecus in a cave in Makapansgat valley, South Africa. Though it is definitely not a manufactured object (artefact) but naturfact, it has been suggested as the earliest example of symbolic thinking and of aesthetic sense of our ancestors. It is also considered to be the first representation of human face in history. Because the Australopithecus specimen transfered the pebble into the instituttional context of his primitive tribe, we can think about it as first ready-made. Three million years before Duchamp! It is also probably the oldest example of today popular emoticon-smiley :)

------------

PRVNÍ PORTRÉT

PRVNÍ READY-MADE, 3,000,000 LET PŘED DUCHAMPEM

PRVNÍ EMOTIKON

Makapansgatský oblázek (Makapansgat pebble), známý také jako "oblázek milionu tváří" je archeologický nález z 20. let 20. století, umístěný dnes ve sbírkách londýnského přírodopisného muzea, který je obecně pokládán za nejstarší nám známou reprezentaci lidské tváře. Z mineralogického hlediska se jedná o cca 6 cm veliký zploštělý oblázek jaspisu, na jehož jedné ploché straně se nachází tři vrypy evokující stylizovanou podobu lidské tváře. Důležité byly okolnosti nálezu - oblázek byl objeven v jeskyni v jihoafrickém údolí Makapansgat společně s ostatky australopitéka. Zpočátku se zdálo, že zde archeologové stojí před nejstarším uměleckým artefaktem. Na základě vědeckého výzkumu bylo nicméně zjištěno, že antropomorfní vrypy na povrchu kamene nejsou dílem hominida, ale vznikly působením přírodních vlivů. V případě Makapansgatského oblázku tedy nejde o artefakt, nýbrž o tzv. naturfakt. Vzhledem k tomu, že nejbližší zdroj příslušného nerostu leží několik kilometrů daleko od místa nálezu, domnívají se vědci, že dotyčný jedinec kámen náhodně objevil, díky jeho mimetickým vlastnostem si jej ponechal a patrně jej určitým způsobem sdílel s příslušníky své tlupy. Význam nálezu spočívá mimo jiné v tom, že se zde poprvé u předchůdce člověka setkáváme se slibnými důkazy o přítomnosti zárodků estetického vnímání a schopnosti myšlenkové abstrakce. Představy, že byl oblázek používán k votivním, či podobným účelům, zůstávají v hájemství dohadů. Jestliže však připustíme, že šťastný pravěký nálezce kámen v jistém smyslu integroval do institucionálního rámce své primitivní tlupy, můžeme říct, že před námi leží historicky první ready-made. Tři miliony let před Duchampem! Kromě toho lze makapansgatský oblázek považovat za první známý emotikon-smajlík :)

SHAPED CANVAS / Galerie NTK

18. february 2016 at 17:46 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator

Galerie NTK uvádí / Gallery NTK presents

SHAPED CANVAS

23. 2. - 16. 4. 2016

Umělci / Artists:
Milan Salák, Petr Dub, Eva Škrovinová, Radek Brousil,
Jan Kaláb, Jiří Franta a David Böhm, Ivan Vosecký


Kurátor / Curator:
Milan Mikuláštík

vernisáž / opening: 22. 2. 2016, 18:00
otevřeno / open: po-pá 10-18 so 10-16 / mo-fr 10-18 sa 10-16
vstup zdarma / free entry

Galerie NTK
Národní technická knihovna
Technická 6, Praha 6

Milan Mikuláštík - Makapansgat, Galerie NF, Ústí nad Labem

13. february 2016 at 12:54 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist

Samostatná výstava Milana Mikuláštíka v Ústí nad Labem / Milan Mikuláštík one man show in Ústí nad Labem

Milan Mikuláštík - Makapansgat / k (pre)historii ready-madu / to the (pre)history of ready-made

vernisáž / opening
17. 2. 2016, 18:00
termín výstavy / exhibition run
18. 2.-18. 3. 2016
Galerie NF, Resslova 1717/8, Ústí nad Labem


Galerie NF je nová nezávislá galerie v Ústí nad Labem. Prostor galerie se nachází ve sklepním traktu činžovního domu v blízkosti městského centra i nově budovaného univerzitního kampusu. Otevření nového galerijního prostoru v Ústí nad Labem reflektuje poněkud monopolní situaci v oblasti zdejšího výstavního provozu. Narušení prověřených a posvěcených stereotypů, snaha eliminovat kurátorský aspekt v provozu současného výtvarného umění, důraz na minimalizaci vedlejších provozních nákladů spojených s realizací výstav - to jsou hlavní charakteristiky Galerie NF, která se snaží rovněž naplnit požadavky po nezávislém prostoru umožňujícím realizovat komorní autorské projekty. Zásadní rys Galerie NF spočívá v koncepci výstavního programu, který není konkrétně definován a bude výsledkem komunikace mezi jednotlivými zainteresovanými umělci. Každý vystavující umělec osloví dalšího, koho si sám vybere pro prezentaci, předá pomyslnou štafetu a také informaci o tomto novém prostoru. Princip náhody i posloupnosti generuje aktivní komunikační platformu, která není závislá na základní tezi nebo speciálním kurátorském zaměření.