MILAN MIKULÁŠTÍK - MAKAPANSGAT / Galerie NF

24. february 2016 at 23:09 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist

Milan Mikuláštík - Makapansgat


18. 2. - 18. 3. 2016

Galerie NF
Ústí nad Labem
THE FIRST PORTRAIT

THE FIRST READY-MADE, 3,000,000 YEARS BEFORE DUCHAMP

THE FIRST EMOTICON

The Makapansgat pebble, aka "the pebble of many faces", is jasperite cobble of 6 cm measure with natural chipping on one side that make it look like a stylisation of a human face. The pebble is interesting in that it was found together with the bones of Australopithecus in a cave in Makapansgat valley, South Africa. Though it is definitely not a manufactured object (artefact) but naturfact, it has been suggested as the earliest example of symbolic thinking and of aesthetic sense of our ancestors. It is also considered to be the first representation of human face in history. Because the Australopithecus specimen transfered the pebble into the instituttional context of his primitive tribe, we can think about it as first ready-made. Three million years before Duchamp! It is also probably the oldest example of today popular emoticon-smiley :)

------------

PRVNÍ PORTRÉT

PRVNÍ READY-MADE, 3,000,000 LET PŘED DUCHAMPEM

PRVNÍ EMOTIKON

Makapansgatský oblázek (Makapansgat pebble), známý také jako "oblázek milionu tváří" je archeologický nález z 20. let 20. století, umístěný dnes ve sbírkách londýnského přírodopisného muzea, který je obecně pokládán za nejstarší nám známou reprezentaci lidské tváře. Z mineralogického hlediska se jedná o cca 6 cm veliký zploštělý oblázek jaspisu, na jehož jedné ploché straně se nachází tři vrypy evokující stylizovanou podobu lidské tváře. Důležité byly okolnosti nálezu - oblázek byl objeven v jeskyni v jihoafrickém údolí Makapansgat společně s ostatky australopitéka. Zpočátku se zdálo, že zde archeologové stojí před nejstarším uměleckým artefaktem. Na základě vědeckého výzkumu bylo nicméně zjištěno, že antropomorfní vrypy na povrchu kamene nejsou dílem hominida, ale vznikly působením přírodních vlivů. V případě Makapansgatského oblázku tedy nejde o artefakt, nýbrž o tzv. naturfakt. Vzhledem k tomu, že nejbližší zdroj příslušného nerostu leží několik kilometrů daleko od místa nálezu, domnívají se vědci, že dotyčný jedinec kámen náhodně objevil, díky jeho mimetickým vlastnostem si jej ponechal a patrně jej určitým způsobem sdílel s příslušníky své tlupy. Význam nálezu spočívá mimo jiné v tom, že se zde poprvé u předchůdce člověka setkáváme se slibnými důkazy o přítomnosti zárodků estetického vnímání a schopnosti myšlenkové abstrakce. Představy, že byl oblázek používán k votivním, či podobným účelům, zůstávají v hájemství dohadů. Jestliže však připustíme, že šťastný pravěký nálezce kámen v jistém smyslu integroval do institucionálního rámce své primitivní tlupy, můžeme říct, že před námi leží historicky první ready-made. Tři miliony let před Duchampem! Kromě toho lze makapansgatský oblázek považovat za první známý emotikon-smajlík :)
 


Comments

1 HonzaP | Web | 1. march 2016 at 15:55 | React

Ready made společnosti jsou ideálním řešením, doporučuju!

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement