April 2018

Milan Mikuláštík at the exhibition Half-life (Prague, 2017)

29. april 2018 at 13:00 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist
Milan Mikuláštík
pohled do expozice výstavy Poločas rozpadu s díly Milana Mikuláštíka / view of exhibition Half-life showing works of Milan Mikuláštík (foto / photo: Tomáš Brabec)
Galerie HYB4, Praha / Prague
2017

Milan Mikuláštík
Džungle / Jungle
Tisk na banneru, plastové řetězy / print on banner, plastic chains
2017

Milan Mikuláštík
Džungle / Jungle
Tisk na banneru, plastové řetězy / print on banner, plastic chains
2017

Milan Mikuláštík
3000 klaunů / 3000 Clowns
Digitální tisk / Digital print
Emotikony klaunů z internetových sociálních sítí / Clown emotikons from Internet social networks
2017

Milan Mikuláštík
3000 klaunů / 3000 Clowns
Digitální tisk / Digital print
Emotikony klaunů z internetových sociálních sítí / Clown emotikons from Internet social networks
2017

Milan Mikuláštík
Chronostratigrafie smrti / Chronostratigraphy of Death
Autentický fragment zkamenělé mamutí stoličky (Mammuthus meridionalis, cca 2 miliony let), 3D figurky autora / Authentic fragment of fossil mammoth molar (Mammuthus meridionalis, cca 2 million years), 3D print figures of author
2017

Milan Mikuláštík
Chronostratigrafie smrti / Chronostratigraphy of Death
Autentický fragment zkamenělé mamutí stoličky (Mammuthus meridionalis, cca 2 miliony let), 3D figurky autora / Authentic fragment of fossil mammoth molar (Mammuthus meridionalis, cca 2 million years), 3D print figures of author
2017

Milan Mikuláštík
Koprolit / Coprolite
Zkamenělý výkal blíže neurčeného plaza (Madagaskar, 50 milionů let), plechový kufřík / Fossil reptile shit (Madagascar, 50 million years), tin suitcase
2017

Milan Mikuláštík
Poločas rozpadu / Half-life
Keramická socha baletky (50. léta 20. st.), molekulární model (70. léta 20. st.) / Ceramic sculpture (50s of 20th century), polyhedron molecular model (70s of 20th century)
2017

Milan Mikuláštík
Poločas rozpadu / Half-life
Keramická socha baletky (50. léta 20. st.), molekulární model (70. léta 20. st.) / Ceramic sculpture (50s of 20th century), polyhedron molecular model (70s of 20th century)
2017