May 2018

ERASMUSEUM / Galerie NTK

30. may 2018 at 0:36 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - kurátor / curator
ERASMUSEUM
Exhibiting students of Erasmus+ AAAD Prague
Výstava studentů programu Erasmus VŠUP Praha

24. 5. - 3. 6. 2018

Isabel Cerda Roig
Gabriella Farkas
Eugenia Galanopoulou
Nóra Gere
Katarzyna Greczka
Aiden Hornsby
Kasper Kyster Iversen
Ely Karagach
Thea Kleinhempel
Pommelien Koolen
George Koros
Sophia Krasomil
Luisa Krause
Wei-Tsun Liao
Chloe Nezianya
Celine H. Park
Cecilie Parra
Aleksandra Radlak
Mounir Slatni
David Stach

Opening / Vernisáž: 23. 5. 2018, 18:00Exhibition erasmuseum is introducing work of students of different departments of Academy of Arts, Architecture and Design in Prague which are studying in the Eramus+ programme. In last two month twenty young designers, architects and visual artists visited six Prague scientific museum collections, some of which are publicly less known, but interesting, unique and with long history - paleonthological collection of Chlupáč's Museum of Earth's History, Kuchař Gallery of cartography at Map Collection of Scientific Faculty of Charles University, anthropological collection of Hrdlička Museum of Man, Historical scientific book fund of National Library of Technology, mine exposition of National Technical Museum, ethnological exposition of Museum of Vojtěch Náprstek. Exhibition Erasmuseum is showing reactions of authors with different attitudes and through varied media.

Výstava Erasmuseum představuje práce posluchačů různých oborů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, studujících v programu Erasmus+. Během uplynulých dvou měsíců dvacítka mladých designérů, architektů a vizuálních umělců navštívila šest pražských muzejních sbírek, z nichž jsou některé veřejnosti méně známé, o to jsou však zajímavější, nemluvě o jejich bohaté historií - paleontologickou kolekci Chlupáčova muzea historie Země, Kuchařovu galerii kartografie, která je součástí Mapové sbírky Přírodovědné fakulty UK, antropologickou sbírku Hrdličkova muzea člověka, vědecké knihy v Historickém fondu Národní technické knihovny, historickou expozici hutnictví Národního technického muzea, etnologickou sbírku Náprstkova muzea. Výstava Erasmuseum představuje reakce autorů na tyto impulsy prostřednictvím odlišných postojů i médií.

Curator / Kurátor: Milan Mikuláštík

Galerie NTK
Národní technická knihovna / National Library of Technology
Technická 6
Praha


Luisa Krause
You are here
2018

Thea Kleinhempel
Chlupáčovo muzeum historie Země
Chlupáč's Museum of Earth History
2018
Thea Kleinhempel
Hrdličkovo muzeum člověka
Hrdlička Museum of Man
2018
Thea Kleinhempel
Náprstkovo muzeum
Náprstek Museum
2018
Thea Kleinhempel
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK
Map Collection, Faculty of Sciences, Charles University
2018
Thea Kleinhempel
Národní technické muzeum, podzemní expozice Hornictví
National Technical Museum, underground exposition of Mining
2018
Thea Kleinhempel
Národní technická knihovna
National Library of Technology
2018

Milan Mikuláštík - Journey to Prehistory / Galerie 209

5. may 2018 at 14:56 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist
Milan Mikuláštík
Cesta do pravěku / Journey to Prehistory
Galerie 209
25. 4.-30. 4. 2018

kurátoři galerie / gallery curators: Jozef Mrva, Tomáš Plachký
foto / photo: Polina Davydenko


Milan Mikuláštík - Cesta do pravěku / Galerie 209

5. may 2018 at 14:50 | Milan Mikuláštík |  Milan Mikuláštík - umělec / artist
Milan Mikuláštík
Cesta do pravěku / Journey to Prehistory
Galerie 209
25. 4.-30. 4. 2018

kurátoři galerie / gallery curators: Jozef Mrva, Tomáš Plachký
foto / photo: Tomáš Plachký